Study No. 76 - notation (39 kb)
 
              Study No. 77 - notation (40 kb)
 
              Study No. 78 - notation (34 kb)
 
              Study No. 79 - notation (38 kb)
 
              Study No. 80 - notation (38 kb)
 
              Study No. 81 - notation (38 kb)
 
              Study No. 82 - notation (38 kb)
 
              Study No. 83 - notation (35 kb)
 
              Study No. 84 - notation (41 kb)
 
              Study No. 85 - notation (38 kb)