Study No. 66 - notation (53 kb)
 
              Study No. 67 - notation (53 kb)
 
              Study No. 68 - notation (50 kb)
 
              Study No. 69 - notation (45 kb)
 
              Study No. 70 - notation (46 kb)
 
              Study No. 71 - notation (49 kb)
 
              Study No. 72 - notation (49 kb)
 
              Study No. 73 - notation (51 kb)
 
              Study No. 74 - notation (39 kb)
 
              Study No. 75 - notation (39 kb)