Study No. 41 - notation (48 kb)
 
              Study No. 42 - notation (54 kb)
 
              Study No. 43 - notation (50 kb)
 
              Study No. 44 - notation (46 kb)
 
              Study No. 45 - notation (42 kb)
 
              Study No. 46 - notation (50 kb)
 
              Study No. 47 - notation (36 kb)
 
              Study No. 48 - notation (38 kb)
 
              Study No. 49 - notation (51 kb)
 
              Study No. 50 - notation (55 kb)