Study No. 31 - notation (40 kb)
 
              Study No. 32 - notation (46 kb)
 
              Study No. 33 - notation (45 kb)
 
              Study No. 34 - notation (38 kb)
 
              Study No. 35 - notation (48 kb)
 
              Study No. 36 - notation (48 kb)
 
              Study No. 37 - notation (60 kb)
 
              Study No. 38 - notation (48 kb)
 
              Study No. 39 - notation (51 kb)
 
              Study No. 40 - notation (51 kb)