Study No. 21 - notation (31 kb)
 
              Study No. 22 - notation (40 kb)
 
              Study No. 23 - notation (76 kb)
 
              Study No. 24 - notation (44 kb)
 
              Study No. 25 - notation (47 kb)
 
              Study No. 26 - notation (40 kb)
 
              Study No. 27 - notation (57 kb)
 
              Study No. 28 - notation (54 kb)
 
              Study No. 29 - notation (44 kb)
 
              Study No. 30 - notation (40 kb)